Find a workbit just for the time and at the place where you like

GoWorkaBit helps you find short or long term flexible jobs. You can choose your workload, change professions, work in different companies at the same time - and what’s most important, work on your own terms. Turn your work life around and start working in a new way.
Find a bit of work

€12,034,700

of salary earned

7,024

employers signed up

270,335

active job seekers

2,165,100

hours of work done

Applying to workbite has ended.

Find a bit of work

Bolt Drive Autopargi Teenindus

About the employer

Bolt Super multiamps

Tule ole Bolti super multiampsaja ja saad valida iga päev, mis on sinu homne amet. Vajame abi Bolt Drive autode ümber parkimise ja tankimistega. Vajalikud on B-kategooria juhiload ja tegu on üldiselt ainult automaatkastiga autodega (va VW Crafterid).

Igapäevaselt pakume kahte ametit, mis mõlemad on erineva sisuga. Saad valida, kas oled Bolti autode liigutaja või hoopis tegeled Bolti autopargi teenindusega. 

Graafikusse (GoWorkaBit lehel (GWB)) kirja pannes näed, mis ametiga on tegemist ja mis on tükitasu hind ning pärast tööpäeva lõppu saad märkida samuti GWB lehel liigutatud/teenindatud autode arvu.

Multi Ampsu tiimi valitud inimesed pääsevad ligi Exceli failile, kus uuendatakse igal hommikul infot tankimist vajavate autode kohta. Oma nime tohib lisada ainult nende autode taha (tühja lahtrisse), mis ei ole juba kellegi teise poolt võetud. Tasustamine toimub 1 auto = 1 tk (2.5€) alusel ja tasustatakse ainult juhul kui ettenähtud tegevus on viidud lõpuni. Arvesta, et töömaht võib päeviti olla väga erinev! Mõni päev saad tankida 15 või rohkem autot ja teine päev on autosid vähem. Tööpäeva algus- ja lõpppunkt ning täpne algus lepitakse varem kokku Messengeri grupis. Võimalusel võib see ka alata tööampsaja enda kodu ukselt.

NB! Mõlemad tööd toimuva Tallinnas. 

BOLT AUDOTE LIIGUTAMINE (Reparking)! 07:30-12:00

Suhtlusvahendiks on Messengeri grupp kuhu lisatakse kõik kandideerijad. GWB lehel graafikusse kirja pannes näed, mis positsiooniga on tegemist ja mis on selle positsiooni maksumus. Ühe auto liigutamine võtab umbes 10-15 minutit aega ja tasuks on 2.5 eurot. Autosid liigutatakse näiteks nendest parklatest:

Ülemiste City, Valukoja 7 parkla

Tallinna Lennujaam

Laagri Bauhaus

Laagri Škoda

Töö käib nii, et 07:30 tuleb minna Bolt auto juurde parklas ja kirjutada Messengeri gruppi mis auto on vaja avada ning see järel avatakse see auto distantsilt. Teine võimalus on kasutada Transporteri äppi millega saab ise autode uksi avada ja sulgeda. Transporteri saamise üle otsustab Bolt Drive meekond. Töö käib mitmekesi, see tähendab, kui oled auto ümber parkinud siis liikumine tagasi parklasse uue auto järgi toimub Bolt Drive autoga. Autosse mahub kuni 5 inimest. Kui on rohkem inimesi siis on ka rohkem autosid. Töö kestab seni kuni on parklast Bolt Drive autod ära viidud (tavaliselt 2-3 H)

BOLT DRIVE AUTOPARGI TEENINDUS (Refueling) 08:00-17:00 (GWB graafikus on näidatud alates 12:00)

Töö toimub ajavahemikel 08:00-16:00 ja 20:00.23:30. (Võimalik teha ka kauem, kui tööampsaajal endal on soovi ja Bolt Drive Adminil on pakkuda tööd). GoWorkaBiti läheb kirja tehtud tükkide arv (ehk mitu autot antud päeval ümber parkisid/tankisid), mitte sellel konkreetsel päeval töötatud tunnid või kellaajad.

Töö kirjeldus:
1. Bolt drive autoga sõitmine Circle-K tanklasse ja auto tankimine Bolt kütusekaardiga.
2. Elektriautode laadima panemine ja vajadusel ka laadimast eemaldamine ja ümber parkimine.

3. Autost prügi eemaldus

4. Vajadusel aknapesuvedeliku, lumeharjade jm inventari lisamine
5. Administraaotori lisakorraldused (autode ümber parkimine, GWB meeskonna liigutamine jne) 

Päeva jooksul tuleb liikuda üle kogu Tallinna ja Harjumaa Bolt Drive autodega.

Detailne töö kirjeldus saadetakse eraldi lingina välja valitud tööampsajatele.

GWB meeskonna liikmed, kes näitavad ülesse initsiatiivi ja on motiveeritud leidma probleemidele lahendusi võivad tulevikus saada võimaluse liituda täiskohaga Bolt Drive meeskonnaga Bolt Operations OÜ-s

BOLT DRIVE AUTODE TÄITMINE AKNAPESUVEDELIKUGA 1 €

Vastavalt vajadusele autode aknapesuvedeliku paakide täitmine aknapesuvedelikuga. Aknapesuvedeliku kanistrid saab vastavalt eelnevale kokkuleppele Bolt Drive laost. Samuti tuleb vajadusel lisada lumeharju ja kätedesinfitseerijaid jm.

English instructions.

We need help with re-parking and refueling Bolt Drive cars.

Category B driving licenses are required and the vehicles are mostly with an automatic transmission (excluding VW Crafters).

The people selected for the Multiamps team have access to an Excel file, where are information about cars that need refueling is updated every morning. You can only add your name behind cars (in an empty cell) that have not already been taken by someone else. Payment is based on 1 car = 1 piece (2.5 €) and the assignment must be completed to get paid. Note that the workload can vary day by day! Some days you can refuel/wash 15 or more cars and other days there are far fewer cars.

Job description:

1. Driving a Bolt drive to a Circle-K gas station and refueling a car with a Bolt fuel card.

2. Charging electric cars

3. Garbage removal from the car

4. Filling with window liquid, adding snowbrushes, etc, and other things related to the car

5. Admin further orders (reparking cars, moving GWB team members, etc.)

The work will take place between 08:00 and 17:00 and 20:00 and 23:30 (It is possible to work longer if the worker has the wish and Bolt Drive Admin has a job to offer). Markdown in GoWorkaBit site the number of pieces you made (ie how many cars were refueled/cleaned on a given day), not the hours or hours worked on that particular day.

The start and endpoints and the exact start of the working day will be agreed upon in advance in the Messenger group. If possible, it can also start at the door of the worker's own home. During the day you have to move all over Tallinn and Harju County with Bolt Drive cars.

A detailed job description will be sent as a separate link to the selected jobseekers.

GWB team members who show initiative and are motivated to find solutions to problems will have a chance to join the full-time Bolt Drive team at Bolt Operations.