Leia tööamps just selleks ajaks ja kohas, mis sulle sobib

GWB aitab sul leida ajutist või pikemaajalist tööd erinevates ettevõtetes, valida sobivat koormust, vahetada ameteid või töötada mitmes ametis samal ajal. Mis kõige tähtsam - tööta enda seatud tingimustel. Muuda oma tööelu põnevaks ja vaheldusrikkaks ning alustada uutmoodi töökarjääri!
Asu tööampsu otsima

9 111 400 €

Eurot teenitud tasuna

6 398

registreerunud klienti

244 842

aktiivset tööampsajat

1 715 400

tundi ülesandeid täidetud

Kandideerimine on lõppenud

Leia tööamps

Bolt Drive Autopargi Teenindus

Tööampsu pakkujast

Bolt Super multiamps

Tule ole Bolti super multiampsaja ja saad valida iga päev, mis on sinu homne amet. 

Hetkel pakume kahte ametit, mis mõlemad on erineva sisuga. Saad valida, kas oled Bolti autode liigutaja või hoopis tegeled Bolti autopargi teenindusega. 

Graafikusse kirja pannes näed, mis ametiga on tegemist ja mis on tükitasu hind ning pärast tööpäeva lõppu saad märkida liigutatud/teenindatud autode arvu.

NB! Mõlemad tööd toimuva Tallinnas. 

BOLT AUDOTE LIIGUTAMINE! 07:30-12:00

Suhtlusvahendiks on Messengeri grupp kuhu lisatakse kõik kandideerijad. Graafikus end kirja pannes näed, mis positsiooniga on tegemist ja mis on selle positsiooni maksumus. Ühe auto liigutamine võtab umbes 10-15 minutit aega ja tasuks on 2.5 eurot. Autosid liigutatakse nendest parklates:

Ülemiste City, Valukoja 7 parkla

Tallinna Lennujaam

Töö käib nii, et 07:30 tuleb minna Bolt auto juurde parklas(aadress kirjutatakse Messengeri vestluses) ja kirjutada Messengeri gruppi (sinu nimi ja mis auto on vaja avada) ning see järel avatakse see auto sulle. Töö käib mitmekesi, see tähendab et kui oled auto ümber parkinud siis liikumine tagasi parklasse uue auto järgi toimub Bolt Drive autoga. Autosse mahub kuni 5 inimest. Kui on rohkem inimesi siis on ka rohkem autosid millega tagasi liikuda. Töö kestab seni kuni on parklast Bolt Drive autod ära viidud( tavaliselt 1-2 H)

BOLT DRIVE AUTOPARGI TEENINDUS 08:00-17:00

Vajame abi Bolt Drive autode ümber parkimise, tankimiste ja pesuga Tallinnas.
Vajalikud on B-kategooria juhiload ja tegu on ainult automaatkastiga autodega.

Multi Ampsu tiimi valitud inimesed pääsevad ligi Exceli failile, kus uuendatakse igal hommikul infot tankimist ja puhastust vajavate autode kohta. Oma nime tohib lisada ainult nende autode taha (tühja lahtrisse), mis ei ole juba kellegi teise poolt võetud. Tasustamine toimub 1 auto = 1 tk (2.5€) alusel ja tasustatakse ainult kui ettenähtud tegevus on viidud lõpuni. Arvesta, et töömaht võib päeviti olla väga erinev! Mõni päev saad tankida/pesta 15 või rohkem autot ja teine päev on autosid vähem.

Töö kirjeldus:
1. Bolt drive autoga sõitmine Circle-K tanklasse ja auto tankimine, Bolt kütusekaardiga.
2. Elektriautode laadimine 

3. Autost prügi eemaldus

4. Vajadusel aknapesuvedeliku, lumeharjade jm inventari lisamine
5. Admin edasised korraldused (autode ümber parkimine, GWM meeskonna liigutamine jne) 

Töö toimub ajavahemikul 08:00-17:00. (Võimalik teha ka kauem, kui tööampsaajal endal on soovi ja Bolt Drive Adminil on pakkuda tööd) GoWorkaBiti läheb kirja tehtud tükkide arv (ehk mitu autot antud päeval ümber parkisid/tankisid/puhastasid), mitte sellel konkreetsel päeval töötatud tunnid või kellaajad.


Tööpäeva algus ja lõpp on standardis Bolti maja ees (aadressil: Vana-Lõuna 15), või tööampsaja enda kodu uksel. Ehk tööd saab enamasti alustada kodust.

Päeva jooksul tuleb liikuda üle kogu Tallinna ja Harjumaa Bolt Drive autodega.

Detailne töö kirjeldus saadetakse eraldi lingina välja valitud tööampsajatele.

GWB meeskonna liikmed kes näitavad ülesse initsiatiivi ja on motiveeritud leidma lahendusi probleemidele. 

Tulevikus on sellistel inimestel võimalik liituda täiskohaga Bolt Drive meeskonnaga Bolt Operations OÜ-s.

BOLT DRIVE AUTODE TÄITMINE AKNAPESUVEDELIKUGA 1 €

Vastavalt vajadusele autode aknapesuvedeliku paakide täitmine aknapesuvedelikuga. Aknapesuvedeliku kanistrid saab aadressilt Veereenni 38 vastavalt eelnevale kokkuleppele. Samuti tuleb vajadusel lisada lumeharju ja kätedesinfitseerijaid jm.

VW CRAFTERITE TANKIMINE ADBLUEGA 5€

Mitte tellimuses olevate Crafterite leidmine ja täitmine AdBluega selleks ettenähtud Circle K tankaltes. Täitmise kohta tuleb info lisada ka vastavasse tabelisse kuhu on vaja kirja panna auto läbisõit ja kuupäev millal AdBlued lisati.

English instructions.

We need help re-parking, refueling and washing Bolt Drive cars in Tallinn.

Category B driving licenses are required and all the vehicles are with an automatic transmission.

The people selected for the Multiamps team have access to an Excel file, where information about cars that need refueling and cleaning is updated every morning. You can only add your name behind cars (in an empty box) that have not already been taken by someone else. Payment is based on 1 car = 1 piece (2.5 €)and the assignment must be completed. Note that the workload can vary from day to day! Some days you can refuel / wash 15 or more cars and another day there are far fewer cars.

Job description:

1. Driving a Bolt drive to a Circle-K gas station and refueling a car with a Bolt fuel card.

2. Charging electric cars

3. Garbage removal from the car

4. Filling with window liquid, adding snowbrushes etc and other things related to the car

5. Admin further orders (re-parking cars, moving GWM team members, etc.)

The work will take place between 08:00 and 17:00. (It is possible to work longer if the worker has the wish and Bolt Drive Admin has a job to offer) GoWorkaBit records the number of pieces made (ie how many cars were refueled / cleaned on a given day), not the hours or hours worked on that particular day. The start and end of the working day is standardly in front of the Bolt house (address: Vana-Lõuna 15), or at the front door of the worker's own home. Meaning in most cases you can start from home. During the day you have to move all over Tallinn and Harju County with Bolt Drive cars.

Detailed job training will be sent as a separate link to the selected jobseekers.

GWB team members who show initiative and are motivated to find solutions to the problems.

In the future, such people will be able to join the full-time Bolt Drive team at Bolt Operations OÜ